Աուդիտ

Աուդիտը Հայաստանի Հանրապետությունում հանդիսանում է համեմատաբար երիտասարդ ոլորտ և վերջինիս կիրառումը մեր հանրապետությունում մեծամասամբ  պայմանավորված է դրա պարտադիր լինելով, որը սահմանված է համապատասխան օրենսդրական ակտերով:

Խորհրդատվություն

Մեր կողմից մատուցվող խորհրդատվական ծառայությունները հիմնականում ընդգրկում են ֆինանսական, հարկային և կառավարչական հաշվառման բնագավառները:

Հայաստանի Հանրապետությունում նոր ձևավորված հարկային համակարգին բնորոշ է հաճախակի փոփոխվ

Հաշվապահական հաշվառում

Մեր օրերում յուրաքանչյուր գործարարի մոտ կարող են առաջ գալ բազմաթիվ հաշվապահական խնդիրներ` պայմանավորված հաճախակի փոփոխվող օրենքներով հարկային, մաքսային և հաշվապահական հաշվառման բնագավառներում: Քանի որ հաշվապահական հաշվառումը հանդիսանում է մեր ընկերության մասնագի